Tiny Houses

Tiny House Lisse

Tiny House Lisse is ontstaan vanuit een participatie project. Tijdens het participatie project van de Gemeente Lisse is namelijk naar voren gekomen dat er een grote behoefte is aan betaalbare woningen. In combinatie met de Lisse@2030 duurzaamheid doelstellingen bieden Tiny Houses een potentiële oplossing.

Om deze nieuwe duurzame woonvorm mogelijk te maken, wil de Gemeente Lisse deze faciliteren.

Het maken van een regelkader is de eerste stap in het proces. Het kader schetst de regels en voorwaarden voor het bouwen van een tiny houses:

  • De gemeenteraad staat open voor realisatie van Tiny Houses, mits deze de duurzaamheidsambities van de gemeente ondersteunen; Onder duurzaamheid wordt verstaan: circulaire gebouwd en energieneutraal in gebruik (aardgasloos)
  • De gemeenteraad wil het project Tiny Houses alleen openstellen voor inwoners van de gemeente Lisse (spoor A); (In spoor B is ook plaats voor niet-Lissers. Dit staat gelijk aan bouwkavels in de vrije sector. In spoor B moeten de Tiny Houses wel voldoen aan dezelfde duurzaamheidseisen als spoor A);
  • De realisatie is niet strijdig met wet- en regelgeving en het algemeen belang;
  • Het project is qua proceskosten financieel haalbaar en uitvoerbaar voor de gemeente Lisse; Een Tiny House is maximaal 50 m2; Verkaveling: bij de bouw van Tiny Houses worden auto’s aan de rand van het wooncomplex gesitueerd (onderlinge innovatieve mobiliteit afspreken); Zelf bewonen;
  • Vorm van antispeculatie-beding (verhuur, erfpacht, verkoop);
  • Spoor A: de gemeente biedt een locatie aan en samen met initiatiefgroepen wordt gewerkt aan een concreet plan voor de realisatie van Tiny Houses. Hiervoor gelden de proceskaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld;
  • Spoor B: waar vraag en aanbod op de markt samenkomen en waarbij de gemeente alleen betrokkenheid heeft bij het in behandeling nemen van vergunningaanvragen.

Ook bevat het document informatie over het terrein en de omgeving, en regels voor het selecteren van toekomstige tiny house bewoners. Uiteindelijk zal de gemeenteraad beslissen of het kader wordt vastgesteld en of het project wordt voortgezet.

Het kader zal gezamenlijk worden opgesteld door omwonenden van de locatie, mensen die geïnteresseerd zijn in het bouwen en bewonen van tiny houses, en de gemeente Lisse. De gemeente Lisse wil op deze manier een mooie plek voor iedereen creëren.

Boosheid om komst tiny houses in Lisse:

Hoewel de tiny houses niet groot zijn, nemen ze wel ruimte in beslag, wat het uitzicht van de omwonenden aantast. De omwonenden zijn dan ook boos en hebben het gevoel dat de gemeente niet luistert naar hun protesten. “Ondanks mijn zes telefoontjes naar de gemeente over de tiny houses, heb ik nog niets gehoord”, zegt een bewoonster. “Er zal parkeer- en geluidsoverlast zijn op het binnenplein omdat het te klein is” zegt een ander.

Bewust van het milieu

Van bewoners van tiny houses wordt gezegd dat ze milieubewust zijn. Toch heeft hij zo zijn eigen twijfels. De reden is dat ze hier gewoon kunnen wonen, omdat huizen voor starters zo ontzettend duur zijn.

PvdA-raadslid Guus Mesman benadrukt de betrokkenheid van de toekomstige bewoners bij de natuur. Volgens de politicus zullen de bewoners sterk betrokken worden bij het project.

De komende dagen zullen de buurtbewoners een alternatief plan voor het binnenterrein indienen zonder de gemeente af te wachten. Het terrein zelf zou ook kunnen dienen als voedselbos, eettuin, park of moestuin, zegt een van de initiatiefnemers.

Bloemenbuurt bewoners dragen vooral ideeën aan die de natuur benadrukken, omdat ze vrezen dat de bomen op het terrein gekapt zullen worden. Een bewoner zegt dat het plan niet goed is. Er zal flora en fauna verloren gaan. De bewoners zijn gehecht aan het braakliggende binnenterrein en betreuren dat het een puinhoop zou worden als het bebouwd zou worden.

Desondanks is niet iedereen tegen de nieuwbouwplannen in de Bloemenbuurt. De zoon van een oud-bewoner klaagt dat de bewoners overal tegen zijn. Omdat het altijd al een zooitje was, ben ik niet tegen het plan. Met die tiny houses moet het een nette plek worden.

En hier nog wat relevante fragmenten van vergaderingen:

Originele video
Originele video

Ook interessant is het Coalitieakkoord 2018 – 2022 van de Gemeente Lisse.
Niets over Tiny Houses volgens mij maar wel achterliggende gedachtegoed over participatie en duurzaamheid.

Op zoek naar meer inspiratie?

Als je op zoek bent naar meer inspiratie op het gebied van Tiny Houses, dan is dit boek een echte aanrader. Het boek bevat veel foto's van Nederlandse en Belgische tiny houses. Tiny house eigenaren zelf delen in het boek hun redenen waarom ze van tiny living houden.

Over de auteur

Koen Duindam

Koen is een jonge ondernemer die staat te popelen om zijn eigen tiny house te bouwen. Terwijl hij bezig is met zijn eigen tiny house avontuur deelt hij zijn ervaringen door het schrijven van blog artikelen.

Plaats een leuke reactie!