Tiny house bouwen

Tiny House en het Bouwbesluit

Je hebt besloten dat je graag je tiny house zelf wil bouwen, maar wat nu? Hoe begin je eraan? Eén van de eerste moeilijkheden bij het bouwen van een tiny house is de administratieve rompslomp die er aan vooraf gaat. Je zou denken dat een tiny house en kleinere oppervlakte het bouwen gemakkelijker maakt, maar dit is niet altijd het geval.

De wetgeving rond tiny houses, ofwel de tiny house regelgeving, is nog vrij onduidelijk en het bouwen van een tiny house vraagt dus wel wat uitzoekwerk.

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat als je bouwt, heb je altijd een omgevingsvergunning nodig. Ook al is een tiny house veel kleiner dan een normaal huis, een omgevingsvergunning is nodig voor eender welk bouwwerk. Dit valt onder de regelgeving tiny house.

Bovendien moet je tiny house ook voldoen aan het bouwbesluit. Dat staat vol met kleine regeltjes en toepassingen die ingewikkeld kunnen lijken maar op zich goed te doen zijn. Hieronder een overzichtje!

Wat is het bouwbesluit?

In principe is het bouwbesluit in Nederland een verzameling van technische voorschriften waaraan alle nieuwe bouwwerken moeten voldoen die gebruikt zullen worden als woning of verblijfplaats voor mensen zoals kantoren, winkels, ziekenhuizen etc… Dit is de basis van de bouwbesluit tiny house regels en voorschriften bouwbesluit.

Dit is dus een hele reeks voorwaarden en elk detail van het bouwwerk moet binnen de voorwaarden vallen (volgens de plannen) vooraleer de bouw kan beginnen van de constructie. Als je hier meer over wilt weten, zijn er verschillende boeken over bouwwetgeving beschikbaar.

Als je nu het gevoel hebt dat deze regeltjes je wilde dromen van een uniek tiny house in het water zullen gooien, niet getreurd! Er is zeker nog plaats voor vernieuwing binnen het bouwbesluit.

Waarom is er een bouwbesluit?

Het bouwbesluit is er zodat mensen niet in onveilige bouwwerken gaan wonen, of zodat te kleine of ongeschikte ruimtes niet als woonplek kunnen verhuurd worden. Dit is de basis van de bouwregels tiny house en tiny house regels.

Het is dus belangrijk om de veiligheid en gezondheid van mensen te waarborgen, maar ook voor geschiktheid als woning, energiezuinigheid en bescherming van het milieu.

De regeltjes in het bouwbesluit kunnen heel specifiek zijn, zoals een minimum aantal nodige vier

kante meters aan oppervlakte, hoe breed de ingang mag zijn of hoe steil de trap. Dit zijn enkele van de voorschriften bouwbesluit die betrekking hebben op een tiny house.

Bouwbesluit 2012

De meest recente versie van het bouwbesluit is uit 2012. Het is ook belangrijk om te weten dat dit het laatste bouwbesluit zal zijn. Vanaf 2022 gaat de omgevingswet in en zal het huidige bouwbesluit opgaan in een besluit bouwwerken leefomgeving.

Voorlopig geldt dus nog de versie uit 2012, en hoewel sommige delen daarvan geen of weinig invloed hebben op een tiny house, zijn oppervlakte en bepaalde details die plaats kunnen uitsparen natuurlijk wel heel belangrijk.

Volgens dit bouwbesluit moet het minimum oppervlakte van een reguliere woning 20,2 m² bedragen (18 m² verblijfsgebied + 2,2 m² badkamer/toilet). Dit valt dus nog ruim onder de gebruikelijke maximum grootte van 50m² voor een tiny house, ofwel de tiny house oppervlakte.

Verder hebben veel plannen voor tiny houses een creatieve oplossing voor de traditionele trap, die veel plaats inneemt. In het bouwbesluit staat er echter dat een trap niet steiler mag zijn dan een bepaalde hoek. Ook de badkamer afmetingen bouwbesluit zijn belangrijk om rekening mee te houden bij het ontwerpen van je tiny house.

Gelukkig kan dit opgelost worden met een soort ‘loophole’ in het bouwbesluit, namelijk de gelijkwaardigheidsbepaling.

Omzeilen van restricties – de gelijkwaardigheidsbepaling

Het bouwbesluit lijkt heel strikt te zijn, maar om innovatie aan te moedigen is er de gelijkwaardigheidsbepaling (of -beginsel) toegevoegd. Dit is een clausule die ervoor zorgt dat er alternatieven kunnen gevonden worden voor de voorschriften zolang die nog even veilig zijn voor mens en milieu en ook aan de andere voorwaarden voldoen:

‘Aan een in hoofdstuk 2 tot en met 7 gesteld voorschrift behoeft niet te worden voldaan indien het bouwwerk of het gebruik daarvan anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als is beoogd met de in die hoofdstukken gestelde voorschriften.’

Een goed voorbeeld hiervan is een molenaarstrap. Die is steiler dan een gewone trap en zou dus technisch gezien niet even veilig zijn, maar omdat de treden zo gemaakt zijn dat delen uitsteken en veiligheid garanderen, is dit wel toegestaan door de gelijkwaardigheidsbepaling. Er is dus zeker meer ruimte voor creativiteit dan je zou denken in het kader van de tiny house bouwbesluit regels.

Conclusie

Het bouwen van een tiny house is altijd een avontuur en administratie en bouwcodes zijn daar een minder leuk deel van. Toch is het vaak makkelijker dan je denkt, en aangezien de vraag naar kleinere leefomgevingen en huizen steeds groter wordt, zullen de regels daar rond steeds duidelijker worden.

Het bouwbesluit is nog grotendeels gericht op normale huizenbouw, maar met wat creativiteit kunnen tiny houses ook perfect volgens het bouwbesluit gebouwd worden. Zo wordt het bouwbesluit tiny house regelgeving steeds toegankelijker voor iedereen die geïnteresseerd is in het bouwen van een eigen kleinere woning.

Dankzij de gelijkwaardigheidsbepaling en een groeiend begrip van de specifieke behoeften van tiny houses, is het nu mogelijk om binnen de grenzen van de wet een unieke, veilige en duurzame leefruimte te creëren. Als je meer wilt weten over de regels en voorschriften die op tiny houses van toepassing zijn, zijn er verschillende bronnen en boeken over bouwwetgeving beschikbaar om je verder te helpen.

TIP: Lees ook ons artikel over tiny house bouwmaterialen en tiny house vloer.

Op zoek naar meer inspiratie?

Als je op zoek bent naar meer inspiratie op het gebied van Tiny Houses, dan is dit boek een echte aanrader. Het boek bevat veel foto's van Nederlandse en Belgische tiny houses. Tiny house eigenaren zelf delen in het boek hun redenen waarom ze van tiny living houden.

Over de auteur

Koen Duindam

Koen is een jonge ondernemer die staat te popelen om zijn eigen tiny house te bouwen. Terwijl hij bezig is met zijn eigen tiny house avontuur deelt hij zijn ervaringen door het schrijven van blog artikelen.

Plaats een leuke reactie!